• ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЭЛ ЖОЛООДОХ ЭРХ СЭРГЭЭХ СУРГАЛТЫН ГЭРЭЭ БАЙГУУЛЛАА.
  • АЛБА ХААГЧДЫН БИЕ БЯЛДРЫН ТҮВШИН ТОГТООХ УРЬДЧИЛСАН ҮЗЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.
  • УЧИРЧ БОЛЗОШГҮЙ ГАМШИГ, АЮУЛЫН ҮЕД ӨӨРИЙН БОЛОН БУСДЫН АМЬ НАС, БАЙГУУЛЛАГЫН ЭД ХӨРӨНГӨ, БАРИМТ СЭЛТИЙГ ХАМГААЛАХ, НҮҮЛГЭН ШИЛЖҮҮЛЭХ ДАДЛАГА, СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.
  • ЯВГАН АЯЛАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.
  • ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН БҮРТГЭЛ ХЯНАЛТЫН ТӨВ 2022 ОНЫ ТАЙЛАНГИЙН ХУРЛАА ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ, ТЭРГҮҮНИЙ АЛБА ХААГЧДАА ШАЛГАРУУЛЛАА
  • Жолоочийн үнэмлэхний лавлагаа
  • МЭРГЭЖИЛ, ХЯНАЛТЫН ТАСАГ
  • ЗӨВШӨӨРӨЛ, ХЯНАЛТЫН ТАСАГ
  • ЗӨРЧЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ /Зурагт тайлбар/
. .
БҮРТГЭЛ ХЯНАЛТЫН ТӨВИЙН УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛТНУУДЫН ИРГЭД ХҮЛЭЭН АВАХ ХУВААРЬ..
2022-10-01
СЭРЭМЖЛҮҮЛЭГ
Цагдаагийн ерөнхий газрын Бүртгэл хяналтын төвийн үйл ажиллагаатай холбоотой жолооны үнэмлэх гаргана, ангилал ахиулж өгнө, зөрчлийн оноо, тэ..
2022-06-07
ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2018 ОНЫ “ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЦАХИМ ХЭЛБЭРЭЭР ҮЗҮҮЛЭХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ” 259 ДҮГЭЭР ТОГТООЛД НИЙЦҮҮЛЭН АЖИЛЛАЛАА.
Цагдаагийн албаны үндсэн чиг үүрэг болох гэмт хэрэгтэй тэмцэх үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх, бусад албадыг шаардлагатай мэдээ, мэдээллээр хангах, мэдээллийн нэгдсэн сан үүсгэх, зөвшөөрлийн системийг төгөлдөржүүлэх чиглэлээр Гэрээт харуул хамгаалалтын бүртгэлийн “SAS-Security Agency Service” бүртгэлийн програмыг 2015 онд, Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэд хяналт тавих ”eis.po..
2022-10-10
ЗӨРЧЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ /Зурагт тайлбар/
Зөрчлийн тухай хууль батлагдан 2017 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн мөрдөж эхэлсэнтэй холбогдуулан Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын..
2022-10-03
Тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэжгийн жагсаалт
..
2022-06-10
НУТАГ ДЭВСГЭР ХАРИУЦСАН ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ЗАМЫН ЦАГДААГИЙН ЗОХИЦУУЛАГЧ НАРТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
Тээврийн цагдаагийн албаны даргын 2022 оны 09 дүгээр сарын 26-ны өдрийн “Жолоодох эрхийн шалгалт авах, эрх олгох тухай” А/45 дугаартай тушаалын хүрээнд Төв орон нутгийн цагдаагийн газар хэлтсүүдийн замын цагдаагийн нэгжийн тээврийн хэрэгсэлийн жолоодох эрх олгох шалгалт авах зохицуулагч нарт Цагдаа дотоодын цэргийн сургалтын нэгдсэн төвтэй хамтран 2022 оны 09 дүгээр сарын 28-30-ны өдрүүдэд зохион ..
2022-10-07
ТӨВИЙН 2022 ОНЫ ГУРАВДУГААР УЛИРЛЫН САХИЛГА, ЁС ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨНИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
Ёс зүйгээ дээдэлсэн төрийн албан хаагчийг төлөвшүүлэх, давтан сургах чиглэлээр албаны сургалтын болон соён гэгээрүүлэх хөтөлбөр, төлөвлөгөөнд төрийн алба хаагчийн болон цагдаагийн алба хаагчийн сахилга, ёс зүйн сэдвүүдийг тусгаж, хийж хэрэгжүүлсэн ажил, арга хэмжээний талаар алба хаагчдад мэдээлэл өгч ажиллаа...
2022-10-05
ЗАМ ТЭЭВРИЙН ОСЛООС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АЖЛЫН ХҮРЭЭНД ХАМТАРСАН УУЛЗАЛТ, СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
Зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд Цагдаагийн ерөнхий газар, Тээврийн прокурорын газартай хамтран ажиллах тухай удирдамж, хөтөлбөрийн дагуу тус төвөөс энэ оны 10 дугаар сарын 04-өөс 06-ны өдрүүдэд нийслэл Улаанбаатар хотод жолооч бэлтгэх сургалтын үйл ажиллагаа явуулж байгаа автосургуулиудын захирал, менежэр, багш, суралцагч нарыг хамруулсан зам тээврийн осол, гэмт хэргээс урьдч..
2022-10-07
УЧИРЧ БОЛЗОШГҮЙ ГАМШИГ, АЮУЛЫН ҮЕД ӨӨРИЙН БОЛОН БУСДЫН АМЬ НАС, БАЙГУУЛЛАГЫН ЭД ХӨРӨНГӨ, БАРИМТ СЭЛТИЙГ ХАМГААЛАХ, НҮҮЛГЭН ШИЛЖҮҮЛЭХ ДАДЛАГА, СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.
2023 оны сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөний дагуу “Учирч болзошгүй гамшиг, аюулын үед өөрийн болон бусдын амь нас, байгууллагын эд хөрөнгө, б..
2023-03-10
ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН БҮРТГЭЛ ХЯНАЛТЫН ТӨВ 2022 ОНЫ ТАЙЛАНГИЙН ХУРЛАА ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ, ТЭРГҮҮНИЙ АЛБА ХААГЧДАА ШАЛГАРУУЛЛАА
Бүртгэл хяналтын төвөөс 2022 оны үйл ажиллагааны тайлангийн хурал, сахилга, ёс зүйн зөвлөгөөнийг 2022 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдөр зохион ..
2022-12-27
Мэдээ оруулаагүй байна
Статистик мэдээ
  • 2020-12-30
Эрэн сурвалжилж байна

Та манай вэб хуудасны