/ / Үндсэн ажлын чиглэлээр: Монгол Улсын хилээр галт зэвсэг, тусгай хэрэгсэл нэвтрүүлэх зөвшөөрөл олгох чиглэлээр

Үндсэн ажлын чиглэлээр: Монгол Улсын хилээр галт зэвсэг, тусгай хэрэгсэл нэвтрүүлэх зөвшөөрөл олгох чиглэлээр

Төв, орон нутгийн цагдаагийн газар, хэлтсийн дарга нарт Нутаг, дэвсгэр хариуцсан цагдаагийн байгууллагаас галт зэвсгийн мэдээллийн нэгдсэн санд иргэн, хуулийн этгээдийн галт зэвсгийн мэдээллийг бүртгэж байгаа боловч 2012-2017 онуудад тус төвд устгуулахаар ирүүлсэн галт зэвсгийн мэдээллээ дээрх санд бүрэн гүйцэт оруулах талаар 2017.12.21-ний өдөр 23/2162, Галт зэвсэг, адилтгах хэрэгсэл худалдан борлуулах төвийн захирал нарт Үндэсний эрх чөлөө, тусгаар тогнолоо сэргээн мандуулсны 106 жилийн ой, шинэ жилийн баяр амралтын өдрүүдийг тэмдэглэн өнгөрүүлэхтэй холбогдуулан галт зэвсэг, адилтгах хэрэгсэл худалдан борлуулах үйл ажиллагааг 2017 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрөөс 2018 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдрийг хүртэл түр хугацаагаар зогсоох арга хэмжээ авч ажиллах талаар 2017.12.25-ны өдөр 23/2176, Хууль зүйн сайдын 2015 оны А/219 дугаар тушаал “Хураагдсан галт зэвсэг, сум, галт зэвсэгтэй адилтгах хэрэгслийн устгах, худалдах, өмчлөгчид буцаан олгох, шилжүүлэх журам”-ын 4 дүгээр заалтыг үндэслэн устгах ажлыг 2018 оны 2 дугаар улиралд багтаан зохион байгуулахаар төлөвлөгдөж байгаатай холбогдуулан журмын 3 дугаар зүйлд заасны дагуу хариуцсан нутаг дэвсгэрт хураагдсан галт зэвсэг, сум, галт зэвсэгтэй адилтгах хэрэгслийг орон нутгийн Шүүх шинжилгээний албанд хандаж дүгнэлт гаргуулан, дүгнэлтийн хамт тус төвд ирүүлж байх талаар нутаг дэвсгэр хариуцсан цагдаагийн газар, хэлтэст 2018.01.12-ны 23/73 тоот албан бичгийг тус тус хүргүүлж, “Тусгай хэрэгсэл-2018” үзлэг тооллогын удирдамжийн дагуу салбар төлөвлөгөө гаргаж төвийн даргаар батлуулж, биелэлтийг 2018.01.22-ны өдөр 23/143 тоот албан бичгээр хүргүүллээ.

СЭТГЭГДЭЛҮҮД :

Сэтгэгдэл үлдээгээгүй байна

Энд дарж зурган кодыг шинэчилнэ үү
Статистик мэдээ
  • 2014-12-30
Эрэн сурвалжилж байна