/ Зөвшөөрөл / Галт зэвсэг, сум, галт зэвсэгтэй адилтгах хэрэгслийг худалдан авах, улсын хилээр нэвтрүүлэх / МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭН ӨӨРӨӨ ӨМЧЛӨХ ЗОРИЛГООР УЛСЫН ХИЛЭЭР ГАЛТ ЗЭВСЭГ НЭВТРҮҮЛЭХ

МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭН ӨӨРӨӨ ӨМЧЛӨХ ЗОРИЛГООР УЛСЫН ХИЛЭЭР ГАЛТ ЗЭВСЭГ НЭВТРҮҮЛЭХ

1. 21 насанд хүрсэн байх.
2. Галт зэвсэг улсын хилээр нэвтрүүлэх хүсэлт /өргөдөл/
3. Төрийн үйлчилгээний ТҮЦ машинаас оршин суугаа хаягийн тодорхойлолт
4. Иргэний үнэмлэхний хуулбар
5. Цээж зураг 1% /3х4 хэмжээтэй/
6. ЦЕГ-ын тодорхойлолтын мөнгөн шилжүүлгийн баримт
7. Галт зэвсгийн зураг, нэр, төрөл, үйлдвэрлэсэн он, дугаарыг тухай дэлгүүрээс худалдаж авсан баримт бичиг /инваяс/
8. Галт зэвсэг эзэмших, ашиглах, хадгалах аюулгүй ажиллагааны сургалтад хамрагдаж гэрчилгээ авсан байх.
9. Худалдаж авсан галт зэвсгийн зураг, техникийн өгөгдөхүүн.
10. Галт зэвсэг ашиглахад харшлах өвчин, гэмтэл согогийг тодорхойлсон эрүүл мэндийн хуудсыг /Нийслэл эрүүл мэндийн газрын даргын тушаал А33/ авч бөглөх.

СЭТГЭГДЭЛҮҮД :

Сэтгэгдэл үлдээгээгүй байна

Энд дарж зурган кодыг шинэчилнэ үү
Статистик мэдээ
  • 2014-12-30
Эрэн сурвалжилж байна